Διαφήμιση
Διαφήμιση

Γ. Βούτσινος: Είμαστε στην αρχή για την ίδρυση των 60 πολυδύναμων campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Που θα ιδρυθούν τα 60 πολυδύναμα campus-Πως θα γίνει η επιλογή των 60 μάνατζερ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Οι  διαδικασίες  ίδρυση των    60 πολυδύναμων campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισηςείναι στην αρχή , δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η ¨χαρτογράφηση¨ σε όλη τη Χώρα”.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γιώργος Βούτσινος στη διάρκεια συνάντησης   του πρώην υπουργό  Γιώργο  Καρασμάνη, σχετικά με το αίτημα για ίδρυση ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – γνωστό ως ¨CAMPUS¨ – στην Έδεσσα.

Όπως είπε ο Γ. Βούτσινος, θα ακολουθήσει  η αξιολόγηση όλων των στοιχείων και των αιτημάτων, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, πολυδύναμα  campus   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.), θα ιδρυθούν στις εξής  Περιφέρειες:

 • Αττική 12
 • Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 4
 • Δυτική Ελλάδα  6
 • Δυτική Μακεδονία 3
 • Ηπείρου 4
 • Θεσσαλία 3
 • Ιονίων Νήσων 1
 • Κεντρική Μακεδονία 13
 • Κρήτη 2
 • Βόρειο Αιγαίο  1
 • Νότιο  Αιγαίο  2
 • Πελοποννήσου 4
 • Στερεά  Ελλάδα 5

Μάνατζερ

Σε κάθε ένα campus θα τοποθετηθεί κι ένας  μάνατζερ (Οργανωτικός Συντονιστής).

Οι  μάνατζερ   των 60 , υπό ίδρυση, campus Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ.)  διατηρούν  το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο έχει καταταγεί κατά την τοποθέτηση ή απόσπασή του και λαμβάνουν  επίδομα  1.000 ευρώ Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

Η αμοιβή των μάνατζερ   μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Η  διάρκεια της θητείας του  μάνατζερ   μπορεί να λήξει πρόωρα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, για σπουδαίο λόγο, χωρίς να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου.

Πως θα γίνει η επιλογή των 60 μανατζερ

1. Σε κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) συστήνεται θέση Οργανωτικού Συντονιστή, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης και τοποθετείται ή αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ή στην περίπτωση της απόσπασης με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί μία φορά.

2. Για την επιλογή του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. εκδίδεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης εν- διαφέροντος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δίκαιου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων του δημόσιου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143). Τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου υποβάλλουν αίτηση, που συνο- δεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά εξετάζονται από Πενταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στην οποία μετέχουν ως μέλη:

α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

β) ένας (1) λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και

ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού .

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα τα οποία συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 2.

4. Ως ελάχιστα προσόντα για την επιλογή του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. ορίζονται τα εξής:

α) Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής,

β) άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α ́ 232),

γ) επαγγελματική εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον ετών σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 85/2022.

Πλέον των προσόντων επιλογής της παρούσας, απαιτείται ο υποψήφιος να έχει τα γενικά προσόντα διορισμού και να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Α ́ του Μέρους Α ́ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α ́ 26).

5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κ.Ε.Ε.Κ. διατηρεί το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο έχει καταταγεί κατά την τοποθέτηση ή απόσπασή του και λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176). Η αμοιβή του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

6. Η θητεία του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για σπουδαίο λόγο, αφού προηγηθεί προηγούμενη ακρόασή του, που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ. ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς επίσης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η σύμφωνα με τον ως άνω τρόπο λήξη της θητείας του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου και ισοδυναμεί με: α) λήξη της τοποθέτησής του στην εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε πριν από την επιλογή του, αν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και β) λήξη της απόσπασης, αν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου φορέα του δημοσίου τομέα.

Προϋποθέσεις ίδρυσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. α) Στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), εντάσσονται εκπαιδευτικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 3 με κοινό τοπικό προσδιορισμό, στις οποίες δύναται να παρέχονται ειδικότητες που επικεντρώνονται στις οικονομικές δραστηριότητες συγκεκριμένης περιοχής της επικράτειας, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών που σχετίζονται με αυτές.

2. Τα Κ.Ε.Ε.Κ. αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.).

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές δομές των Επιπέδων τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.) της παρ. 3, που εντάσσονται σε Κ.Ε.Ε.Κ. διατηρούν την αυτονομία και την οργανική διάρθρωσή τους.

3. Για την ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ. απαιτούνται:

α) Υποχρεωτικά μία (1) δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης (Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο – Π.ΕΠΑ.Λ., ή Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑ.Λ.), και ένα (1) Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), και

β) τουλάχιστον μία (1) εκ των ακολούθων δομών: Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Επιπλέον, στα Κ.Ε.Ε.Κ. δύναται να παρέχεται το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των άρθρων 35 έως 41, το οποίο εντάσσεται στο επίπεδο πέντε (5) του Ε.Π.Π..

4. Δεν είναι δυνατή η ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ., όταν στον ίδιο κτήριο λειτουργεί Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.).

5. Για την ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ. συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η λειτουργική επάρκεια αιθουσών διδασκαλίας και συστεγαζόμενων εργαστηρίων,
β) η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία,
γ) η δυνατότητα πρόσβασης με μέσα μαζικής μεταφοράς,
δ) η υφιστάμενη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας,
ε) η συνεργασία με κοινωφελή ή ερευνητικά ιδρύματα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.),
στ) η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και
ζ) η επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια.

Πηγή: esos.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Σχετικά Άρθρα

Ξέσπασε ο Γιώργος Παρτσαλάκης: «Πέρασε o γιoς μoυ στα Iωάννινα και έψαξα να βρω σπίτι και μoυ ζητoύσαν 2.500 εuρώ πρoκαταβoλή»

Ξέσπασε ο Γιώργος Παρτσαλάκης: «Πέρασε o γιoς μoυ στα Iωάννινα και έψαξα να βρω σπίτι και μoυ ζητoύσαν 2.500 εuρώ πρoκαταβoλή»

Γιώργος Παρτσαλάκης: Τα απίστευτα ενοίκια και η καταγγελία του ηθοποιού Ο Γιώργος Παρτσαλάκης εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»...

Επόμενο άρθρο

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.